Oferta

Wsparcie:

 • przy rejestracji działalności gospodarczej. 

Prowadzenie:

 • ewidencji przychodów,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ksiąg handlowych,
 • ewidencji VAT,
 • spraw kadrowo-płacowych.

Sporządzanie:

 • list płac,
 • deklaracji do Urzędów Skarbowych, ZUS, PFRON.

Ponadto

w celu zapewnienia kompleksowości świadczonych usług, nasze biuro podjęło współpracę z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi działalność naszą jak i naszych klientów w zakresie:

 • organizowania szkoleń BHP,
 • sporządzania umów, pism, regulaminów oraz zapewnienia obsługi prawnej,
 • sporządzania biznes planów,
 • formułowania wniosków i pomocy w pozyskaniu kapitału zewnętrznego/kredyt, leasing, środki unijne,
 • dokonywania analiz finansowych przedsiębiorstw,
 • wyceny przedsiębiorstw i przygotowania ich do sprzedaży bądź przejęcia.